Hospitali ya Rufaa ya Mkoa wa Singida
(Hospitali ya Mkoa)

Upasuaji

Posted on: June 19th, 2024

Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Singida tunatoa huduma za upasuaji wa aina mbili;

  1.  Upasuaji wa jumla na matatizo ya mkojo,
  2. Upasuaji wa mifupa.

Ili mgonjwa apate huduma atatakiwa kuhuduria kliniki ya huduma husika kwa ratiba ya

kliniki husika kama ratiba ianvyoonekana hapa chini isipokua kwa wagonjwa wa dharura tu.

Dharura za upasuaji hufanyika pale zinapojitokeza  na hapa shughuli zingine huwa zinasitishwa

 kwa muda kupisha dharura husika.

RATIBA YA HUDUMA ZA UPASUAJI WA JUMLA NA MATATIZO YA MKOJO

JUMATATU

KLINIKI MAALUM

MZUNGUKO WA KAWAIDA 

(SERVICE WARD ROUND)

JUMANNE

UPASUJI WA KUPANGWA
(ELECTIVE OPERATION)

MZUNGUKO WA KAWAIDA

 (SERVICE WARD ROUND)

JUMATANO

MZUNGUKO MKUU 

(MAJOR WARD ROUND

ALHAMISI

KLINIKI MAALUM

MZUNGUKO WA KAWAIDA 

(SERVICE WARD ROUND)

IJUMAA

UPASUAJI WA KUPANGWA
(ELECTIVE OPERATION)

MZUNGUKO WA KAWAIDA 

(SERVICE WARD ROUND)


              RATIBA YA HUDUMA ZA UPASUAJI WA MIFUPA

JUMATATU

MZUNGUKO WA KAWAIDA 

(SERVICE WARD ROUND)

JUMANNE

KLINIKI MAALUM

MZUNGUKO WA KAWAIDA

 (SERVICE WARD ROUND)

JUMATANO

MZUNGUKO MKUU 

(MAJOR WARD ROUND

MZUNGUKO WA KAWAIDA 

(SERVICE WARD ROUND)

ALHAMISI

UPASUAJI WA KUPANGWA
(ELECTIVE OPERATION)

MZUNGUKO WA KAWAIDA 

(SERVICE WARD ROUND)

IJUMAA

KLINIKI MAALUM

MZUNGUKO WA KAWAIDA 

(SERVICE WARD ROUND)